«Ασφυξία» προκαλεί το Υπουργείο Οικονομικών στον ελληνικό αθλητισμό

Τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια στην -έστω και περιορισμένη- χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών φορέων θέτει νέα διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπει χρονοβόρους ελέγχους πριν από την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού. Το «μπλοκάρισμα» των κονδυλίων για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, υποχρεώνει την Ε.Γ.Ο. να τροποποιήσει το εθνικό αγωνιστικό ημερολόγιό της, αφού παραμένει χωρίς χρηματοδότηση μέσα στο 2013. Παράλληλα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει απευθύνει αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε οι φορείς που υπάγονται στη Γ.Γ.Α. να εξαιρεθούν από την επίμαχη διάταξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του Νόμου 4110/2013, που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή, το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει τον τελευταίο λόγο για κάθε αίτημα κρατικής επιχορήγησης προς σωματεία (συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών σωματείων) αλλά και Ν.Π.Ι.Δ., όπως είναι οι αθλητικές Ομοσπονδίες, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Ομοσπονδία Α.Μ.Ε.Α..

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα διενεργεί κάθε φορά αναλυτικούς, χρονοβόρους ελέγχους πριν επιτρέψει την εκταμίευση ακόμα και του μικρότερου ποσού, έστω και αν προηγουμένως έχει δοθεί έγκριση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τη Γ.Γ.Α..

Επιπρόσθετα, όμως, η παράγραφος 3β του άρθρου 27 αναφέρει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να αποφασίζει «κούρεμα» ή και πλήρη απόρριψη της επιχορήγησης, εφόσον «η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή»!

Συνέπεια της παραπάνω διάταξης και των γραφειοκρατικών εμποδίων που προκαλεί, είναι να μην έχει καταβληθεί φέτος ούτε ένα ευρώ σε αθλητικές Ομοσπονδίες όπως η Ε.Γ.Ο., έναντι της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης από τη Γ.Γ.Α..

Ταυτόχρονα, δημιουργείται αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, καθώς και για το ύψος του ποσού που τελικά θα καταβληθεί προς τους αθλητικούς φορείς…

Μπροστά στην δυσχερή κατάσταση που διαμορφώνεται, το δ. σ. της Ε.Γ.Ο. αποφάσισε έπειτα από συνεδρίαση του προεδρείου, να τροποποιήσει το εθνικό αγωνιστικό ημερολόγιο του 2013, αναστέλλοντας τη διεξαγωγή των προκριματικών αγώνων και προκριματικών φάσεων, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης δαπανών.

Διευκρινίζεται ότι ο προκριματικός αγώνας τραμπολίνο συλλόγων & ατομικού Α’- Β’ – Γ’ κατηγοριών και η προκριματική φάση Δ’ κατηγορίας της Ε’ γεωγραφικής περιφέρειας, που έχει προγραμματισθεί για τις 14 Απριλίου 2013, θα διεξαχθεί όπως έχει προκηρυχθεί.

Τα προβλήματα που δημιουργεί η επίμαχη διάταξη, τα είχε επισημάνει ο πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, κατά την επίσκεψη των πρωταθλητών της ενόργανης γυμναστικής στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη (02/04), αλλά και σε εκτενή συνάντηση που είχε με τον κ. Ιωαννίδη την Τετάρτη (03/04).

Παράλληλα, με ομόφωνη απόφασή της, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει απευθύνει στο Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του άρθρου 27 οι φορείς που υπάγονται στη Γ.Γ.Α., ώστε να διαχωριστούν από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και να μπορούν να λαμβάνουν απρόσκοπτα την κρατική επιχορήγηση που δικαιούνται.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το άρθρο 27 παράγραφος 3 του Νόμου 4110/2013:

Άρθρο 27

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2731/1999

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12, του ν. 2731/1999 (Α΄138) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής, ενώ οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 12 αναριθμούνται σε παραγράφους 6, 7 και 8:

«3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβολή ειδικής έκθεσης του αρμόδιου Υπουργού προς τον Υπουργό Οικονομικών, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης.

β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, παρεχομένης σε αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.

γ) Η απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών με το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 256 Π.Κ..