Παρέμβαση Βασιλειάδη με πρόταση τριών σημείων, για τη διάσωση του ελληνικού αθλητισμού

Ένα τρίπτυχο ενεργειών, στηριγμένο στην εξοικονόμηση μισθολογικών δαπανών και στην άντληση εσόδων χωρίς πρόσθετη κρατική επιβάρυνση, προτείνει με δημόσια παρέμβασή του ο πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. και Β’ αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Ε., Θανάσης Βασιλειάδης, με στόχο τη διάσωση του ελληνικού αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βασιλειάδης εισηγείται τη μετάταξη των υπεράριθμων διοικητικών υπαλλήλων των αθλητικών Ομοσπονδιών, την οικονομική ενίσχυση από τον ΟΠΑΠ μέσω συμφώνου συνεργασίας με την Ε.Ο.Ε., καθώς και τη θέσπιση ειδικού ανταποδοτικού τέλους που θα εισφέρουν οι ανώνυμες εταιρείες προς όφελος του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Η νέα πρωτοβουλία του προέδρου της Ε.Γ.Ο. έρχεται ως απάντηση στις εφιαλτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών: Αρχικά η μη ένταξη των αθλητικών Ομοσπονδιών στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και κατόπιν η δραματική περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων σε ποσοστό 60% έως 80% συγκριτικά με το 2012, απειλούν με «λουκέτο» τις Ομοσπονδίες και με καταστροφή τον ελληνικό αθλητισμό.

Η ανοιχτή επιστολή – πρόταση του Θανάση Βασιλειάδη έχει ως εξής:

Αγαπητοί φίλοι,

Τα χειρότερα σενάρια επαληθεύτηκαν και η πλήρης διάλυση του ελληνικού αθλητισμού είναι ζήτημα μερικών εβδομάδων, εάν δεν ληφθούν -επιτέλους- αποφάσεις για να στηριχθεί το οικοδόμημα που καταρρέει.

Έχοντας συναίσθηση της δημοσιονομικής στενότητας που προκαλεί η κρίση, αλλά και θέλοντας να υπενθυμίσουμε προς όλους ότι ο αθλητισμός αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για την ελληνική νεολαία και δικαιούται μεγαλύτερου σεβασμού, σήμερα καταθέτουμε μία εναλλακτική πρόταση.

Μία πρόταση τριών σημείων, που θα επιτρέψει στους φορείς του ερασιτεχνικού αθλητισμού να παραμείνουν βιώσιμοι, χωρίς τα κρατικά ταμεία να επιβαρυνθούν με καμία πρόσθετη δαπάνη.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε:
1. Μετάταξη του πλεονάζοντος διοικητικού προσωπικού:

Οι πλεονάζοντες υπάλληλοι των Ομοσπονδιών, όπου αυτοί υπάρχουν, θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εκεί, θα έχουν αντικείμενο εργασίας και μεγαλύτερο βαθμό χρησιμότητας. Ταυτόχρονα, θα απαλλάξουν τις Ομοσπονδίες από μια τεράστια μισθολογική δαπάνη, που βάσει των νέων δεδομένων φτάνει μέχρι και το 70% της συνολικής επιχορήγησής τους!

Δυστυχώς, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την απορρόφηση των υπεράριθμων υπαλλήλων από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επειδή οι αθλητικές Ομοσπονδίες έμειναν εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παρά τις αντίθετες προσπάθειες και εκκλήσεις μας.

Θα πρέπει το συγκεκριμένο πρόβλημα να αντιμετωπιστεί άμεσα και να γίνει εφικτή η μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό, οι Ομοσπονδίες θα μπορούν να επενδύουν στον πραγματικό αθλητισμό τα χρήματα που θα διαχειρίζονται, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες και προτεραιότητες.

2. Ενίσχυση από τον ΟΠΑΠ, μέσω μιας συνολικής και μακρόπνοης συνεργασίας:

Ο ΟΠΑΠ αποτελεί τον «αιμοδότη» του ελληνικού αθλητισμού και προσδοκούμε ότι θα επιβεβαιώσει τον εξέχοντα ρόλο του και σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Πλέον, όμως, η λύση δεν περνά μέσα από τυχόν χορηγίες προς επιμέρους Ομοσπονδίες, όπως γινόταν παλιότερα, χωρίς συντονισμό και προγραμματισμό.

Σήμερα είναι απαραίτητη η σύναψη μιας ευρύτερης χορηγικής συμφωνίας, που θα έχει ως εγγυητή την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και θα εξυπηρετεί το κοινό καλό, προσφέροντας αναλογικά οφέλη σε κάθε Ομοσπονδία.

Επιδίωξή μας είναι να συζητήσουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με ορίζοντα τετραετίας, ώστε να επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό ενόψει του Ολυμπιακού κύκλου 2013-2016, προσφέροντας ταυτόχρονα πολλά και μεγάλα διαφημιστικά οφέλη στον ίδιο τον ΟΠΑΠ.

3. Θέσπιση ειδικής εισφοράς για τις Α.Ε., υπέρ του αθλητισμού:

Η ενίσχυση του αθλητισμού μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι μια σύγχρονη και αναγκαία πρακτική, που βρίσκει επιτυχημένη εφαρμογή σε πολλές προηγμένες χώρες.

Η δική μας πρόταση είναι να αποδίδεται υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού ένα μικρό ποσοστό από τα έσοδα κάθε ανώνυμης εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι ελάχιστο, ξεκινώντας από 0,1% ή 0,2%, αλλά και πάλι θα επαρκεί για την επιβίωση του ελληνικού αθλητισμού.

Αξίζει να μελετήσουμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, τον Καναδά ή την Σουηδία, όπου έχει θεσπιστεί ένα παρόμοιο ανταποδοτικό τέλος για την ενίσχυση του αθλητισμού. Ακόμα λοιπόν και όταν δεν προσφέρει απευθείας χρηματοδότηση, το κράτος δεν εγκαταλείπει τον αθλητισμό! Αντίθετα, προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης.

Αντίστοιχα παραδείγματα βρίσκουμε και σε άλλες χώρες, όπως στη Ρουμανία, όπου ένα ποσοστό από τη φορολόγηση των τσιγάρων και των αλκοολούχων ποτών αποδίδεται υπέρ του αθλητισμού.

Στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό ιδεώδες, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας. Δίνει όραμα και σωστές αρχές στη νεολαία μας, αποτελώντας τη διέξοδο σε πολύ δύσκολους καιρούς. Γι’ αυτό, ο ελληνικός αθλητισμός αξίζει και δικαιούται να στηριχθεί μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Θέτω τις παραπάνω προτάσεις υπόψη όλων των ενδιαφερομένων, ως βάση μια συζήτησης για την άμεση εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

Θανάσης Βασιλειάδης
Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής