Κριτές-Κώδικας FIG

Κατάσταση Μελών Κεντρικής Επιτροπής Κρίσης
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
 Πρόεδρος: Ελευθέριος Μπουτάκης (τηλ.: 6946 004383, e-mail: [email protected])
Πίνακας Κριτών 2022-2024
 
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 Πρόεδρος: Φωτεινή Μέλλου (τηλ.: 6944 286770, e-mail: [email protected])
Πίνακας Κριτών 2022-2024
 
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 Πρόεδρος: Μαρία Πάχτα (τηλ.: 6944 324930, e-mail: [email protected])
Πίνακας Κριτών 2022-2024
 
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
Πρόεδρος: Βαγγέλης Κολοζάκης (τηλ.: 6972 056619, e-mail: [email protected])
Πίνακας Κριτών 2022-2024
 
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Πίνακας Κριτών 2022-2024
 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Πίνακας Κριτών 2022-2024

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

NEO: Κώδικας Βαθμολογίας Ενόργανης Ανδρών 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ενόργανης Ανδρών 2022-2024, από τους διεθνείς κριτές κ.κ. Νίκο Προβιά και Λευτέρη Μπουτάκη

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ενόργανης Γυναικών 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ενόργανης Γυναικών 2022-2024, από την πρόεδρο κριτών, κα Φωτεινή Μέλλου (ενημέρωση 05/03/2022)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ρυθμικής 2022-2024

NEO: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ρυθμικής 2022-2024, από την πρόεδρο κριτών, κα Μαρία Πάχτα

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Προσχέδιο Κώδικα Βαθμολογίας Τραμπολίνο 2017-2020

Διεθνείς Κανονισμοί Τραμπολίνο

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Πίνακες Δυσκολίας Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ακροβατικής Γυμναστικής 2022-2024, από την Πρόεδρο των Ελλήνων κριτών, κα Μαρία Λίβα

ΝΕΟ: Κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων Ακροβατικής 2022-2024 (ελληνική μετάφραση: Μαρία Λίβα & Μυρσίνη Δήμου)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Αεροβικής 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Αεροβικής 2022-2024, από τον Πρόεδρο των Ελλήνων κριτών, κ. Δημήτρη Πολύζο