Κριτές-Κώδικας FIG

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣΓεώργιος Ντάλλας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΦαμπιάνα Φλόρες
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒασιλική Ζήση
ΜΕΛΗΕυγενία Λατσώνα
 Παρασκευή Μιχαηλίδου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν. 2725/99 και τον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 525332 ΥΠΠΟΑ 27/10/2022 και την επισήμανση της μη ύπαρξης Ομοσπονδίας Κριτών Αθλημάτων Γυμναστικής, η Ε.Γ.Ο. καταρτίζει τους πίνακες ενεργών και μη ενεργών κριτών ανά άθλημα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Γ.Ο., κανονισμός κριτών, άρθρο 3 και 4, διευκρινίζεται ότι:

  • Κριτής γίνεται κάποιος όταν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εθνικό Σεμινάριο κριτών για πρώτη φορά. Το Εθνικό Σεμινάριο Κριτών γίνεται συνήθως στην αρχή κάθε Ολυμπιακού κύκλου.
  • Ένας νέος κριτής είναι στην κατηγορία VII (7). Για να κρίνει σε αγώνες πρέπει να ανέβει στην κατηγορία VI (6), δηλαδή να περάσει επιτυχώς τη φάση της δόκιμης κρίσης.
  • Ενεργός κριτής είναι αυτός που παρακολουθεί με επιτυχία (περνάει τις εξετάσεις) το Εθνικό Σεμινάριο κριτών στην αρχή ή κατά τη διάρκεια κάθε αντίστοιχου Ολυμπιακού κύκλου.
  • Μη ενεργός είναι ο κριτής που δεν ανανεώνει το δίπλωμα του και επομένως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.
  • Ένας μη ενεργός κριτής, μετά από διακοπή ενός (1) Ολυμπιακού κύκλου, μπορεί όχι μόνο να γίνει ενεργός, αλλά και να πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις για την προηγούμενη εθνική κατηγορία που κατείχε πριν από τη διακοπή, υπό την προϋπόθεση ότι ο κριτής θα επιτύχει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία.
  • Ένα κριτής που δηλώνει μη ενεργός θα πρέπει να μην συμμετέχει σε αγώνες για τουλάχιστον 3 χρόνια, από τότε που ανανέωσε το δίπλωμα του για να μπει στους πίνακες μη ενεργών κριτών, αφού σε κάθε άλλη περίπτωση είναι εν δυνάμει εν ενεργεία κριτής.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ 2022 -2024

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 525332 ΥΠΠΟΑ 27/10/2022, άρθρο 8, οι κριτές που είναι υποψήφιοι για ένταξη στους πίνακες κριτών της ΕΓΟ, απαιτείται να υποβάλλουν:
α) δήλωση συμμετοχής,
β) αντίγραφο ποινικού μητρώου
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνει: *«δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99. Σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα καταθέσω συμπληρωματική δήλωση».

Όποιος υποψήφιος συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας.

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση ένταξης στους πίνακες ενεργών κριτών ΜΕΧΡΙ 31/03/2024 εδώ: https://forms.gle/5qEFGDDcKRiygZof9

ΟΔΗΓΙΕΣ

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου μπορείτε να το εκδώσετε και ψηφιακά. Ενδεικτικά: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

Τη δήλωση του Ν. 1599/1986 μπορείτε να την συμπληρώσετε και να την υπογράψετε ψηφιακά. Ενδεικτικά: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

*Για τα κωλύματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, βλέπε: https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/193286/nomos-2725-1999

ΠΙΝΑΚAΣ MH ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ 2022 – 2024

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση ένταξης στους πίνακες μη ενεργών κριτών εδώ: https://forms.gle/yqYQkNWqupfMuG3YA

ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

NEO: Κώδικας Βαθμολογίας Ενόργανης Ανδρών 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ενόργανης Ανδρών 2022-2024, από τους διεθνείς κριτές κ.κ. Νίκο Προβιά και Λευτέρη Μπουτάκη

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ενόργανης Γυναικών 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ενόργανης Γυναικών 2022-2024, από την πρόεδρο κριτών, κα Φωτεινή Μέλλου (ενημέρωση 05/03/2022)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ρυθμικής 2022-2024

NEO: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ρυθμικής 2022-2024, από την πρόεδρο κριτών, κα Μαρία Πάχτα

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Προσχέδιο Κώδικα Βαθμολογίας Τραμπολίνο 2017-2020

Διεθνείς Κανονισμοί Τραμπολίνο

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Πίνακες Δυσκολίας Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ακροβατικής Γυμναστικής 2022-2024, από την Πρόεδρο των Ελλήνων κριτών, κα Μαρία Λίβα

ΝΕΟ: Κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων Ακροβατικής 2022-2024 (ελληνική μετάφραση: Μαρία Λίβα & Μυρσίνη Δήμου)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Αεροβικής 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Αεροβικής 2022-2024, από τον Πρόεδρο των Ελλήνων κριτών, κ. Δημήτρη Πολύζο

ΠΑΡΚΟΥΡ

NEO: Κώδικας Βαθμολογίας Παρκούρ Freestyle 2022-2024