Κώδικας FIG 2022-2024

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Κώδικας Βαθμολογίας Ενόργανης Ανδρών 2017-2020

Διεθνείς Κανονισμοί Ενόργανης Ανδρών

Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ενόργανης Ανδρών 2017-2020, από τον πρόεδρο κριτών, κ. Νίκο Προβιά

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κώδικας Βαθμολογίας Ενόργανης Γυναικών 2017-2020

Διεθνείς Κανονισμοί Ενόργανης Γυναικών

Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ενόργανης Γυναικών 2017-2020, από την πρόεδρο κριτών, κα Φωτεινή Μέλλου

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ενόργανης Γυναικών 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ενόργανης Γυναικών 2022-2024, από την πρόεδρο κριτών, κα Φωτεινή Μέλλου

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Κώδικας Βαθμολογίας Ρυθμικής 2017-2020

Διεθνείς Κανονισμοί Ρυθμικής

Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ρυθμικής 2017-2020, από την πρόεδρο κριτών, κα Μαρία Πάχτα

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ρυθμικής 2022-2024

NEO: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ρυθμικής 2022-2024, από την πρόεδρο κριτών, κα Μαρία Πάχτα

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Προσχέδιο Κώδικα Βαθμολογίας Τραμπολίνο 2017-2020

Διεθνείς Κανονισμοί Τραμπολίνο

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Πίνακες Δυσκολίας Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων Ακροβατικής 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Ακροβατικής Γυμναστικής 2022-2024, από την Πρόεδρο των Ελλήνων κριτών, κα Μαρία Λίβα

ΝΕΟ: Πίνακες Δυσκολίας Ακροβατικής 2022-2024 (ελληνική μετάφραση: Μαρία Λίβα)

ΝΕΟ: Κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων Ακροβατικής 2022-2024 (ελληνική μετάφραση: Μαρία Λίβα & Μυρσίνη Δήμου)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Κώδικας Βαθμολογίας Αεροβικής 2022-2024

ΝΕΟ: Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Αεροβικής 2022-2024, από τον Πρόεδρο των Ελλήνων κριτών, κ. Δημήτρη Πολύζο