Κανονισμοί


ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Γ.Ο.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ


Οι Κανονισμοί εγκρίθηκαν κατά την 01η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. την 25η Ιανουαρίου 2022 και ψηφίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ο. την 30ή Ιανουαρίου 2022. Έχουν αποσταλεί για έγκριση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.