Ακροβατική

akrovatiki-acrobatic-detail-01
Σας διευκρινίζουμε ότι στις Κατηγορίες OPEN – Ε’ – Δ’ οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τους Ειδικούς Κανονισμούς Ακροβατικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο., οι οποίοι είναι αυτοτελείς και εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους κανονισμούς της FIG.
Για τη Δ’ Κατηγορία, στο άρθρο 2.13 και 2.14 όπου γράφει «άσκηση» εννοείται και ομαδική και ατομική άσκηση, το ίδιο και για την Ε΄ κατηγορία στο άρθρο 2.11 και 2.12 όπου γράφει «άσκηση» εννοείται και ομαδική και ατομική. Επομένως, για κάθε μία ατομική άσκηση που δεν θα εκτελεστεί από έναν ή περισσότερους αθλητές, θα δίνεται ποινή ενός (1.00) βαθμού.

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες Δυσκολίας της FIG (videos)

1ο ΒΙΝΤΕΟ: • Εισαγωγή • Περιεχόμενα • Γενικοί κανονισμοί • Παραδείγματα ασκήσεων ισορροπίας στα Ζευγάρια

2ο ΒΙΝΤΕΟ: • Παραδείγματα ασκήσεων ισορροπίας στα Ζευγάρια • Ασκήσεις ισορροπίας Ζευγαριών • Δυναμικές ασκήσεις Ζευγαριών • Εισαγωγή στις ασκήσεις ισορροπίας των Τριάδων Γυναικών

3ο ΒΙΝΤΕΟ: • Πυραμίδες προγραμμάτων ισορροπίας Τριάδων Γυναικών • Δυναμικές ασκήσεις Τριάδων Γυναικών • Πυραμίδες προγραμμάτων ισορροπίας Τετράδων Ανδρών • Δυναμικές ασκήσεις Τετράδων Ανδρών • Ατομικές ασκήσεις • Συμπλήρωση Φύλλου Ασκήσεων