Ακροβατική

akrovatiki-acrobatic-detail-01

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες Δυσκολίας της FIG (videos)

1ο ΒΙΝΤΕΟ: • Εισαγωγή • Περιεχόμενα • Γενικοί κανονισμοί • Παραδείγματα ασκήσεων ισορροπίας στα Ζευγάρια

2ο ΒΙΝΤΕΟ: • Παραδείγματα ασκήσεων ισορροπίας στα Ζευγάρια • Ασκήσεις ισορροπίας Ζευγαριών • Δυναμικές ασκήσεις Ζευγαριών • Εισαγωγή στις ασκήσεις ισορροπίας των Τριάδων Γυναικών

3ο ΒΙΝΤΕΟ: • Πυραμίδες προγραμμάτων ισορροπίας Τριάδων Γυναικών • Δυναμικές ασκήσεις Τριάδων Γυναικών • Πυραμίδες προγραμμάτων ισορροπίας Τετράδων Ανδρών • Δυναμικές ασκήσεις Τετράδων Ανδρών • Ατομικές ασκήσεις • Συμπλήρωση Φύλλου Ασκήσεων