Κάρτα FIG

fig-licence-banner

Η Ε.Γ.Ο. ενημερώνει τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αγώνες του εξωτερικού, ότι οι αθλητές-αθλήτριές τους θα πρέπει να έχουν ενεργή Κάρτα FIG (FIG Licence).

Για τον λόγο αυτό, τα σωματεία που θα αιτούνται στην ομοσπονδία άδεια συμμετοχής σε αγώνα του εξωτερικού, θα πρέπει να έχουν φροντίσει ώστε οι αθλητές-αθλήτριες που περιλαμβάνονται στο αίτημά τους να έχουν ήδη Κάρτα FIG (FIG Licence). Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε αίτημα συμμετοχής αθλητή ή αθλήτριας που δεν έχει ενεργή Κάρτα της FIG, δεν θα γίνεται δεκτό.

Η έκδοση κάρτας αφορά αθλητές-αθλήτριες που έχουν κλείσει το 11ο έτος της ηλικίας τους και να είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Η διαδικασία έκδοσης FIG Licence πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που ο αθλητής-αθλήτρια θα χρειαστεί την κάρτα.

Στον κάθε αθλητή-αθλήτρια αποστέλλεται έντυπη κάρτα, την οποία πρέπει να έχει στην κατοχή του καθ’ όλη την διάρκεια της αθλητικής του δραστηριότητας με δική του ευθύνη ή του κηδεμόνα του, εφόσον είναι ανήλικος. Η ανανέωση της ισχύος της κάρτας πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια ηλεκτρονικά.

Οι κανονισμοί και τα έντυπα που αφορούν στην έκδοση και ανανέωση της FIG Licence: