Δ.Σ. – Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αθανάσιος Σταθόπουλος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ειρήνη Αϊνδιλή
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αβραάμ Σαπρανίδης
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειρήνη Μανδραβέλη
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κωνσταντίνος Πανταζής
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κωνσταντίνα Δήμα
ΤΑΜΙΑΣ:Θέμις Χαρίτου
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:Δημήτριος Τσεγκέλης
ΜΕΛΗ:Νεκτάριος Κελεσίδης
Σταυρούλα Κουβάτσου
Ελένη Μιχοπούλου
Ιωάννης Παυλάκης
Νικόλαος Προβιάς
Σπυρίδων Σκλάβος
Ελένη Τζαβάρα
Χρήστος Ψαθάς
Ελευθέριος Πετρούνιας (εκπρόσωπος αθλητών)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΗ:Γεώργιος Ντάλλας
Ευγενία Λατσώνα
Παρασκευή Μιχαηλίδου
Βασιλική Ζήση
Φαμπιάνα Φλόρες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (DEVELOPMENT AND MARKETING COMMITTEE)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπυρίδων Σκλάβος
ΜΕΛΗ:Μαρία Παπαδοπούλου
Νικόλαος Δερβίσης
Αθανασούλα Λαμπροπούλου Συροπούλου
Άνθια Παναγιωτάκη Γιουρούκου
Δημήτριος Κασάπογλου
Γεώργιος Λασκαρίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Θέμις Χαρίτου
ΜΕΛΗ:Δημήτριος Τούγκας
Αναστάσιος Χατζηπαυλής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δημήτριος Τσεγκέλης
ΜΕΛΗ:Ελένη Τζαβάρα
Ειρήνη Μανδραβέλη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ιωάννης Παυλάκης
ΜΕΛΗ:Σπυρίδων Σκλάβος
Ελένη Τζαβάρα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Α.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΑΘΗΝΑ)

Κωνσταντίνα Δήμα
Δημήτριος Τσεγκέλης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Γ. ΜΙΚΡΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Αβραάμ Σαπρανίδης
Ειρήνη Μανδραβέλη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

Ιωάννης Παυλάκης