Διοικητικά

Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Ε.Γ.Ο. περί αποδεσμεύσεων (χειμερινή περίοδος 2023)

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις αποδεσμεύσεις αθλητών-αθλητριών της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου,…