Δικαιολογητικά / Υποδείγματα αιτήσεων

  • Δικαιολογητικά εγγραφής στην Ε.Γ.Ο.

Οι Σύλλογοι / Σωματεία που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην Ε.Γ.Ο. μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλουν online αίτηση εγγραφής στο παρακάτω link:
https://onlinego.gr/ego-syllogoi.asp

  • Υποδείγματα αιτήσεων για χορήγηση βεβαιώσεων

(για χορήγηση βεβαιώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για ειδική αθλητική αναγνώριση ή εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α.)

(για χορήγηση βεβαιώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή στην Περιφέρεια ή τον Δήμο όπου ανήκει το σωματείο)

(για χορήγηση βεβαιώσεων διάκρισης που θα χρησιμοποιηθούν για εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γ.Γ.Α.)

  • Δικαιολογητικά για αναγνώριση διάκρισης σε διεθνείς ή πανελλήνιους σχολικούς αγώνες

Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση διάκρισης σε διεθνείς ή πανελλήνιους σχολικούς αγώνες (Ιούνιος 2020)