Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17-’27»

Την έναρξη της διαδικασίας προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία…

Ολυμπία Δραγούνη: «Το πρόγραμμά μας είχε ψυχή και η ‘αγέλη’ μου πίστεψε στη νίκη!»

Η Ελλάδα είναι πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Γυμναστική για Όλους, χάρη στην Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων της Ολυμπίας Δραγούνη, η οποία αφιέρωσε…