Υποδείγματα αιτήσεων για χορήγηση βεβαιώσεων σε σωματεία & αθλητές

online

Σας κοινοποιούμε υποδείγματα αιτήσεων, σε μορφή εγγράφου, για χρήση από σωματεία ή από αθλητές που χρειάζονται τη χορήγηση ειδικών βεβαιώσεων από την Ε.Γ.Ο..

Παρακαλούμε όπως στο εξής χρησιμοποιείτε τα συγκεκριμένα υποδείγματα για τις αιτήσεις σας προς την Ομοσπονδία.

Δείτε ΕΔΩ και «κατεβάστε» στον υπολογιστή σας το υπόδειγμα αίτησης για χρήση από σωματεία
(για χορήγηση βεβαιώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για ειδική αθλητική αναγνώριση ή εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α. ή για Περιφέρεια / Δήμο)

Δείτε ΕΔΩ και «κατεβάστε» στον υπολογιστή σας το υπόδειγμα αίτησης για χρήση από αθλητές
(για χορήγηση βεβαιώσεων διάκρισης που θα χρησιμοποιηθούν για εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γ.Γ.Α.)