Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ο.

logo_gga_new

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με το οποίο επικυρώνεται στο ορθό ο κατάλογος των 93 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, στις 21 Μαρτίου 2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γ.Γ.Α. ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τα 93 σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.