Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο.

ego-logo-1

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στη 2η συνεδρίασή του στις 31 Ιανουαρίου 2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία-μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), διεύθυνση Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι, ή εναλλακτικά σε περίπτωση προβλήματος λόγω των απαγορευτικών μέτρων της πανδημίας Covid-19, θα διεξαχθεί στο Λαύριο Αττικής, στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια), με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 26ης Φεβρουαρίου 2020.
3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2020 έως 31/12/2020 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 01/01/2020 έως 31/12/2020 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
5. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020 – Ψηφοφορία.
6. Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/01/2020 – 31/12/2020 – Ψηφοφορία.
7. Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο., τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και πενταμελούς Δικαστικής Επιτροπής.
9. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού εκπροσώπου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 11:00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη και περιορισμό της νόσου Covid-19.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Τακτική Γ.Σ. της 21ης Μαρτίου 2021, καθώς και διευκρινίσεις για τους υποψηφίους εκπροσώπους των σωματείων

Δείτε ΕΔΩ την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στην προσεχή Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2020

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αθλητικού Σωματείου