Ακροβατική Γυμναστική (Ε’ Κατηγορία): Σκίτσα Ασκήσεων & Διευκρινίσεις

akrovatiki-acrobatic-detail-05