Ακροβατική Γυμναστική (Δ’ Κατηγορία): Σκίτσα Ασκήσεων & Διευκρινίσεις

akrovatiki-acrobatic-detail-02