Ακροβατική Γυμναστική (Γ’ Κατηγορία): Σκίτσα Ασκήσεων & Διευκρινίσεις

akrovatiki-acrobatic-detail-03