Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

ego__logo

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο προέκυψε έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 1ης Οκτωβρίου 2016 και θα έχει τετραετή θητεία.

Η σύνθεση του νέου Δ. Σ. της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Βασιλειάδης
Α’ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Σκλάβος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αργύρης Σοφράς
Γ’ Αντιπρόεδρος: Μαρία Παπαδοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Σταθόπουλος
Ειδική Γραμματέας: Θέμις Χαρίτου
Ταμίας: Ελένη Τζαβάρα
Αναπληρωτής Ταμίας: Αλεξάνδρα Αργαλιά
Έφορος Υλικού: Δημήτρης Τσεγκέλης
Μέλη: Μαρία Ζβεντερίκου
Θανάσης Καπνίδης
Αθανασούλα Λαμπροπούλου – Συροπούλου
Πέτρος Λεμονής
Ηρώ Ορφανού
Σάββας Ταγτελενίδης