Ρυθμική

Έγκριση άδειας εισόδου εκπροσώπων της Ε.Γ.Ο. σε σχολικές μονάδες (έτος 2020-2021)

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ενέκρινε την άδεια εισόδου εκπροσώπων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας…

Με την ασφάλεια όλων σε προτεραιότητα, ξεκίνησαν τα πρακτικά μαθήματα του Γ’ Κύκλου της Σχολής Προπονητών (photos)

Με πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Α., ώστε να διασφαλιστεί η προστασία όλων από τη νόσο…

Κ.Υ.Α. ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών / τεχνικών συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (σχολικό έτος 2020-21)

Σας κοινοποιούμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας προβλέπεται η ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε…