Μπόουλινγκ

Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. για περιοχές με ειδικά περιοριστικά μέτρα

Σας κοινοποιούμε το Δελτίο Τύπου του Υφυπουργείου Αθλητισμού, με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. για περιοχές με…

Σχολή Προπονητών: Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων θεωρητικών μαθημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων των θεωρητικών μαθημάτων της Σχολής Προπονητών Γυμναστικής & Μπόουλινγκ Γ’ Κατηγορίας 2019-2020,…

Σχολή Προπονητών: Σπουδαστές χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις

Σας γνωρίζουμε ότι οι κάτωθι σπουδαστές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις προγραμματισμένες για την Κυριακή 30 Αυγούστου γραπτές εξετάσεις…