Μπόουλινγκ

Σχολή Προπονητών: Σπουδαστές χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις

Σας γνωρίζουμε ότι οι κάτωθι σπουδαστές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις προγραμματισμένες για την Κυριακή 30 Αυγούστου γραπτές εξετάσεις…