Δ.Σ. – Επιτροπές

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πρόεδρος: Θανάσης Βασιλειάδης
Α’ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Σκλάβος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αργύρης Σοφράς
Γ’ Αντιπρόεδρος: Μαρία Παπαδοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Σταθόπουλος
Ειδική Γραμματέας: Θέμις Χαρίτου
Ταμίας: Ελένη Τζαβάρα
Αναπληρωτής Ταμίας: Αλεξάνδρα Αργαλιά
Έφορος Υλικού: Δημήτρης Τσεγκέλης
Μέλη: Θανάσης Καπνίδης

Αθανασία Λαμπροπούλου-Συροπούλου

Πέτρος Λεμονής

Ηρώ Ορφανού

Κωνσταντίνος Πανταζής

Σάββας Ταγτελενίδης