Δικαιολογητικά εγγραφής στην Ε.Γ.Ο.

Οι Σύλλογοι / Σωματεία που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην Ε.Γ.Ο.
μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και να υποβάλουν online αίτηση εγγραφής στο παρακάτω link:

https://onlinego.gr/ego-syllogoi.asp