Γυμναστική για Όλους

Σχολή Προπονητών: Ωράριο πρακτικών εξετάσεων Αεροβικής & Γυμναστικής για Όλους

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πρακτικών εξετάσεων στα μαθήματα της Αεροβικής Γυμναστικής και της Γυμναστικής για Όλους, σε…

Σχολή Προπονητών: Διδακτέα ύλη Γυμναστικής για Όλους (θεματική ενότητα: μπαλέτο)

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Γ.Γ.Α. στο μάθημα της Γυμναστικής για Όλους, μπορούν να…

Σχολή Προπονητών: Διδακτέα ύλη Γυμναστικής για Όλους (θεματική ενότητα: θεωρία ενόργανης)

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Γ.Γ.Α. στο μάθημα της Γυμναστικής για Όλους, μπορούν να…