Γυμναστική για Όλους

Συμμετοχή στην πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργείται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αθλητισμού και Απασχόλησης

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο πλαίσιο της ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τους επωφελούμενους των Αθλητικών υπηρεσιών, συμμετέχει ως…

Οδηγίες για την υποβολή προ-δήλωσης συμμετοχής σε διοργανώσεις Γυμναστικής για Όλους

Σας γνωρίζουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να προχωρήσετε στην υποβολή προ-δήλωσης συμμετοχής σε διοργανώσεις Γυμναστικής για Όλους…