Γυμναστική για Όλους

Σχολή Προπονητών: Απονομή διπλωμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σας γνωρίζουμε ότι η Απονομή Διπλωμάτων στους επιτυχόντες των Σχολών Προπονητών Γυμναστικής Γ’ κατηγορίας στα αθλήματα Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης Γυμναστικής,…